Image 1 of 1

Anthias, Scalefin female 5-17-22-6338.jpg

Anthias, Scalefin Anthias female, Sea Goldie (Pseudanthias squamipinnis), also known as the Orange Basslet