Image 1 of 1

Rosy Blenny 7-21-12-91.jpg

Downey Blenny, Labrisomus kalisherae