Image 1 of 1

Anthias, Squarespot 5-17-22-6427.jpg

Squarespot Anthias, Pseudanthias pleurotaenia, Philippines