Image 1 of 1

Downey Blenny 7-21-12-33m.jpg

Downey Blenny, Labrisomus kalisherae