Image 1 of 1

Anthias on Reef 5-22-22-8419.jpg

Anthias on a Tubastrae coral reef, Anilao (Beatrice)